Danielka

Danielka je z dvojčat, která se narodila velmi předčasně. Je jí 9 let. Navštěvuje denní stacionář v Břeclavi. Je nevidomá a postižená těžkou dětskou mozkovou obrnou. I když nemluví, umí krásně a roztomile projevit radost ze všeho, co ji potěší. Danielka je, i do budoucna bude plně odkázána na péči dospělé osoby a není u ni předpoklad samostatné chůze. Ve snaze zajistit Danielce v rámci možností plnohodnotný a důstojný život jsem se rozhodla touto cestou požádat o jakoukoliv pomoc.
Děkujeme rodina Čermáková
Pleny pro Danielku
V pátek 13.6.2014 jsme předali malé Danielce pleny a vlhčené ubrousky spolu s dalšími potřebnými proprietami pro péči. Poděkování patří společnosti Hartmann, která tyto důležité pomůcky okamžitě poskytla po zaslání naši žádosti. Moc děkujeme! Maminka i malá Danielka byly určitě moc rády.