SPOLEČNĚ JSME ROZDĚLILI


10 140 024 Kč

děkujeme

Hlavní vizí fondu je především


materiální (hmotná) pomoc dětským pacientům, jejich rodinám a zdravotně handicapovaným mladistvým. Finanční podpora je cílena na konkrétní potřeby nehmotného charakteru v nouzi rodin s nemocným pacientem. Nadační fond působí ve všech regionech České republiky, nejširší záběr je však směřován do Kraje Vysočina.


Pomáháme
ZAJIŠŤUJEME POTŘEBY

PomáhámeKaždá naše pomoc je adresná

a má svého člověka se svým příběhem a snem.


Každý člověk má svůj příběh, svou roli a své sny. Někdy však v cestě k jejich naplnění překáží osudová nemoc. Bohužel je mezi námi mnoho lidí, kteří s touto skutečností musí žít a bojovat a je to o to smutnější, když se jedná o dítě.

Nemocné děti mají mnoho snů a přání, avšak pouze jedno je to největší - být zdravý

. Každá pomoc těmto dětem je pomocí na správném místě. My nejsme lhostejní, pomáháme.

ZAJIŠŤOVANÉ POTŘEBY

Naše pomoc je vždy směřována ke konkrétním dětem a juniorům


DÁRCOVSTVÍ


Na základě darovací smlouvy můžete cestou Nadačního fondu Šťastná hvězda (dále NF) podpořit konkrétní potřeby nemocných dětí.

Přispět můžete libovolnou finanční částkou, příp. věcným účelovým darem. Účel svého daru můžete přesně specifikovat přímo v rámci darovací smlouvy. Každý příspěvek směřující ke zlepšení situace v rámci léčby má smysl. Dárce obdrží darovací smlouvu, kterou může uplatnit pro daňové účely.

Darovací smlouva