Nadační fond Šťastná hvězda

byl založen 25. února 2014. Impulzem k založení fondu byly setkání rodičů onkologicky léčených dětí s obdobným osudem. Na Vysočině neexistoval identický subjekt, který by svojí činností pomohl adresně těmto rodinám. Současně zastřešil i pomoc dětským pacientům s obdobnými složitými diagnózami.

Hlavní vizí

fondu je především materiální (hmotná) pomoc dětským pacientům, jejich rodinám a zdravotně handicapovaným mladistvým. Finanční podpora je cílena na konkrétní potřeby nehmotného charakteru v nouzi rodin s nemocným pacientem. Nadační fond působí ve všech regionech České republiky, nejširší záběr je však směřován do Kraje Vysočina.


Každá naše pomoc je adresná a má svého člověka se svým příběhem a snem.

Každý člověk má svůj příběh, svou roli a své sny. Někdy však v cestě k jejich naplnění překáží osudová nemoc. Bohužel je mezi námi mnoho lidí, kteří s touto skutečností musí žít a bojovat a je to o to smutnější, když se jedná o dítě. Nemocné děti mají mnoho snů a přání, avšak pouze jedno je to největší - být zdravý. Každá pomoc těmto dětem je pomocí na správném místě. My nejsme lhostejní, pomáháme.

Naši patroni

číslo účtu: 26 00 55 96 16/2010