Pomáháme

Naše pomoc je vždy směřována ke konkrétním dětem a juniorům. Dbáme na to, abychom v maximální míře a co nejekonomičtěji zabezpečili materiální potřeby nemocných, které nejsou v jejich možnostech. Současně tyto nehradí celkově nebo jen z části zdravotní pojišťovna. Zajišťujeme finanční pomoc při proplácení nehmotných potřeb našich hvězdiček, na které jim nezbývají prostředky.


Materiální potřeby zajišťované NF

- podpůrné léčebné prostředky (imunita, posílení organismu, vitamíny apod.) a léky nehrazené pojišťovnami
- učební pomůcky nutné pro nemocné dítě, bez kterých nelze výuku provést a nejsou běžně užívané (počítač, notebook apod.)
- pleny, kapesníčky, roušky, respirátory
- desinfekční a čistící prostředky
- zvlhčovače vzduchu, čističky vzduchu, ultrazvukové čističky, inhalátory
- vozíčky pro nepohyblivé - formou adresné sbírky
- zdravotní či rehabilitační pomůcky (upravené či standartní) - formou adresné sbírky
- bezbariérové přístupy - formou adresné sbírky


Nehmotné potřeby zajišťované NF

- proplacení prokazatelných nákladů na dopravu, kterou nelze provést sanitkou, či není dotována v rámci dotací možných v ČR
- náklady spojené s asistenčními službami
- učební software
- rehabilitační pobyty nehrazené jiným způsobem- forma adresné sbírky
- zajištění rekreačních pobytů u moře - forma dárcovství cestovními kancelářemi, či hrazená pojišťovnami
- klimkoterapie - forma adresné sbírky
- překlad zdravotnické dokumentace pro léčbu v zahraničí
- jednání o úhradě s pojišťovnami

Přímou finanční pomoc poskytujeme pouze oproti jednoznačně prokazatelným nákladům, které jsou spojeny s léčbou dítěte (či potřebou určenou přímo pro nemocné dítě) a to ve stavu, kdy se rodina nachází v sociální tísni.


Jak zajišťujeme finanční prostředky

- finanční pomoc od dárců
- konkrétní cílené finanční sbírky na účet
- výtěžek z pořádaných benefičních koncertů a kulturních akcí
- výtěžek ze sportovních akcí s partnerskými organizátory
- dražby obrazů a uměleckých děl od našich partnerů
- částečný výtěžek z prodeje produktů od zasmluvněných výrobců s našim logem
- prodej reklamních předmětů

číslu účtu: 26 00 55 96 16/2010