Jak pomoci

Firemní

Přínosem pro firemní dárce je vytváření dobrého jména firmy vůči veřejnosti, zaměstnancům, zákazníkům, partnerům. Firma pomáhá vytvářet kvalitnější podmínky pro život v regionu, kde působí, může se stát příkladem pro ostatní dárce i příjemce. Neopomenutelným bonusem pro firmy jsou BENEFITY, které poskytuje NF Šťastná hvězda.

Právnické osoby,které finančně přispějí si mohou uplatnit toto daňové zvýhodnění:
od základu daně, snížené dle § 34 zák. o daních z příjmů, si lze odečíst hodnotu darů, pokud hodnota daru činí alespoň 2 000,- Kč. V úhrnu lze odečíst maximálně 10% z již sníženého základu daně. Tento odpočet nemohou uplatnit poplatníci, kteří nejsou založeni nebo zřízeni za účelem podnikání. (§ 20 odst. 8 a § 34 zák. č. 586/1992 Sb. – zákon o daních z příjmu)

Dárcovství

Na základě darovací smlouvy můžete cestou Nadačního fondu Šťastná hvězda (dále NF) podpořit konkrétní potřeby nemocných dětí. Přispět můžete libovolnou finanční částkou, příp. věcným účelovým darem. Účel svého daru můžete přesně specifikovat přímo v rámci darovací smlouvy. Každý příspěvek směřující ke zlepšení situace v rámci léčby má smysl. Dárce obdrží darovací smlouvu, kterou může uplatnit pro daňové účely.


Podpora akcí

Finanční podpora akcí pořádaných NF jejichž výtěžek, je věnován na konkrétní projekty. Protiváhou podpory Vám budou benefity, které poskytuje Šťastná hvězda.


Realizace akce

Uspořádání kulturní či sportovní akce, kde část výtěžku bude věnována NF. Součástí může být dražba ve prospěch našich hvězdiček. Podporou pro Vás mohou být kontakty a vazby na umělce, které má NF. Mimo to u regionální akce - dar zůstává v daném regionu dle zvážení dárce.


Umístění loga NF na výrobcích

Dle Vašeho uvážení, po dohovoru a uzavření smlouvy s NF můžete umístit naše logo na svůj výrobek s textem podpory našich nemocných dětí. Procentuální část výtěžku z prodeje dle smlouvy můžete věnovat Šťastné hvězdě. Výhodou pro Vás je zviditelnění Vaší firmy a naše benefity.

Individuální

Fyzické osoby, které finančně přispějí si mohou uplatnit toto daňová zvýhodnění:
od základu daně si lze odečíst hodnotu darů, poskytnutých na veřejně prospěšné účely, pokud úhrnná hodnota darů za rok přesáhne 2% ze základu daně nebo činí alespoň 1000,- Kč.
V úhrnu lze odečíst maximálně 15% ze základu daně. (§ 15 odst. 1 zák. č. 586/1992 Sb. – zákon o daních z příjmu)

Osobní podporu

Každý člověk může pomoci finančně dle svých možností a to na účet NF, případně sbírkový účet na konkrétní dítě či jeho potřebu. Není důležitá výše, ale počet dárců. Každá částka i ta menší je důležitá a najde svého příjemce. Děkujeme Vám za to, že s námi pomáháte.


Podpora prodeje

Na dobročinných akcích Nadačního fondu Šťastná hvězda si můžete zakoupit naše propagační předměty. Objednat můžete také na e-mailu info@stastna-hvezda.cz.
Po zaslání finančních prostředků na účet NF vám budou zaslány objednané předměty dle tarifu České pošty. Zakoupením výrobku podpoříte léčbu našich hvězdiček.

číslo účtu: 26 00 55 96 16/2010