4.12.2015 KORPORÁTNÍ BUBNOVÁNÍ – RYTMUS ŠKOLY

8.11. 2015 Kabelkový veletrh Brno
1.11.2015
4.12.2015 Mikulášská nadílka v Jihlavské nemocnici
14.11.2015

KORPORÁTNÍ BUBNOVÁNÍ - RYTMUS ŠKOLY 4.12.2015

Navázali jsme spolupráci s Jungmannovou školu a proto jsme pro ně připravili Korporátní bubnování. Na pozvání přijel pan Vladimír Třebický, který se zabývá interaktivní metodou zvanou DRUMCIRCLE a Korporátní bubnování s dětmi pracuje přes pět let. Bubnování proběhlo v tělocvičně školy.

Bojujeme za zlepšení sociálního klimatu třídy, vzájemné soudržnosti a oboustranného pozitivního přístupu. Metoda školního bubnování tyto požadavky plně splňuje.
- upevnění sociálních vazeb mezi dětmi
- nový pohled na roli každého jednotlivce v rámci třídního kolektivu
- zvyšuje schopnost koncentrace (zejména u hyperaktivních dětí, dětí s LMD atd.)
- prevence proti šikaně a agresi
- zprostředkovává odreagování a emocionální vybití
- rozvíjí kreativitu a nový přístup k učení
Děkujeme, že s námi pomáháte...